W tej kategorii znajdują się kursy wspólne dla słuchaczy różnych kierunków studiów podyplomowych.