W tej kategorii znajdują się kursy dla studentów drugiego roku filologii hiszpańskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.