konwersacje na temat bohatera literackiego, czytanie fragmentów utworów - Średniowiecze do Oświecenia
13.03 - 3 LAN niestacjonarni temat 1 - platforma
16.03 - 3  LAN stacjonarni  temat1 -platforma
23.03 - 3 LAN stacjonarni - temat 2 -platforma
27.03 - 3 LAN niestacjonatni - temat 2 - Teams
30.03 - 3 LAN stacjonarni -temat 3- platforma
6.04 -  3 LAN stacjonarni - temat  4 - Teams
17.04 - 3 LAN niestacjonarni -temat 3- Teams
20.04 - 3 LAN stacjonarni -temat 5- Teams
27.04 -3 LAN stacjonarni - temat 5 kontynuacja , wstęp do tematu 6.
PLIKI załączone w aplikacji TEAMS
4.05- 3 LAN stacjonarni -temat 6 Teams
8.05 -3 LAN niestacjonarni -temat 4,5 -platforma
11.05 -3 LAN stacjonarni -temat 7, wstęp do 8-Teams
18.05 -3 LAN stacjonarni -temat 8 ,9 -Teams -TEST
24.05 -3 LAn niestacjonarni -temat 6 ,7-Teams
25.05 -3 LAN stacjonarni - temat 9/cont./, 10-Teams
1.06 -3 LAN stacjonarni -temat 11 -Teams
5.06 -3 LAN niestacjonarni - temat 8,9 -Teams - TEST
19.06 -3LAN niestacjonarni -temat 10,11- platforma,Teams