W miesiącu marcu kurs rozpoczął się 02.03.20, zakończył 30.03.20. Obowiązujący podręcznik;"Nuevo espanol en marcha 4" (B2), "Tu y yo" (B1-B2)- actividades de interaccion oral,Edelsa, nagrania i materialy własne.
Pracuję ze studentami na aplikacji Teams w czasie rzeczywistym, umieszczam wszystkie materiały do zajęć i zadania na platformie e-learningowej oraz w aplikacji Teams.
Kurs rozpoczął się w miesiącu marcu w dniu 2.03.20, zakończył 30.03.20. Jest to kurs dla studentów stacjonarnych.
Podręcznik obowiązujący: "Nuevo espanol en marcha 4" (B2) (Libro del alumno+cuaderno de ejercicios)+ materiały własne, nagrania, filmiki. Pracuję ze studentami w czasie rzeczywistym na aplikacji Teams, umieszczając tematy, zadania, testy i materiały do zajęć na platformie e-learningowej oraz w aplikacji Teams. Kryteria zaliczenia to aktywmość na platformie Teams, przesyłanie online wykonanych zadań domowych, pisanie testów i kolokwiów zaliczeniowych.
13.03- platforma - baza - teksty z podręcznika
27 .03 - Teams - rozmowa, dialogi , pytania
17.04- Teams - rozmowa, opinie,dyskusja
8.05 - Teams -rozmowa, dyskusja, opinie
22.05 -Teams - rozmowa, dyskusja.
5.06 - Teams - rozmowa, dyskusja, preferencje
19.06 -Teams - rozmowa, dyskusja, opinie

Konwersacje przeprowadzane na Teams w sekcji PNDJ , by nie przełączać się , gdyż studenci mają czasem problem z ponownym podłączeniem się / cf. czas zajęć/.
13.03 -temat 1 - platforma
27.03 - temat 2 - Teams

ćwiczenia, dialogi, konwersacje zgodnie z tematami + na Teams
17.04 - temat 3 - Teams
8.05 - temat 4-Teams
22.05 - temat 5- Teams
5.06 - temat 6 -Teams
19.06 - temat 7 - Teams