Moduł służący do przesyłania zadań z przedmiotu Fonetyka dla kierunku 1LON