W tej kategorii znajdują się kursy dla słuchaczy na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.