Podstawowe informacje na temat obsługi systemu e-dziekanatowego oraz zamieszczania materiałów do zajęć na platformie e-learningowej