Informacje praktyczne opracowane na podstawie regulaminu studiów oraz innych przepisów.

Podstawowe informacje na temat obsługi systemu e-dziekanatowego oraz zamieszczania materiałów do zajęć na platformie e-learningowej