Dostępność kursów na Platformie e-learningowej WSF zależy od kategorii, w której znajduje się dany kurs:


Kursy demo dla gości

W tej sekcji większość materiałów można przeglądać bez logowania się. Wystarczy kliknąć w nazwę wybranego kursu, aby do niego wejść. Logowanie jest niezbędne, jeżeli chce się rozwiązać test. Prosimy użyć wówczas jednego z testowych loginów: student1, student2, student3, student4, student5. Hasło dla wszystkich kont to wsf.

Kursy przedmiotowe dla studentów WSF

Studenci mają dostęp wyłącznie do tych kursów na platformie, na które zapisali się w jeden z następujących sposobów:

  1. Zapisanie się na kurs poprzez zapisy w e-dziekanacie, prowadzone przez każdym semestrem.

    Uwaga: jeżeli kurs jest całoroczny, a student zapisał się już na niego przed rozpoczęciem semestru zimowego, nie ma potrzeby zapisywać się ponownie przed semestrem letnim.
     
  2. Złożenie podania w Dziekanacie WSF z prośbą o przepisanie z zajęć tradycyjnych na wybrane zajęcia e-learningowe. Czas rozpatrywania podań określa Regulamin WSF.

Kursy udostępniane są od dnia 1 października. Następnie dostęp do kursu przydzielany jest w ciągu 1 dnia roboczego od dokonania zapisu w e-dziekanacie.

Oferta kursów e-learningowych jest ograniczona i zależy od roku studiów, kierunku, trybu, specjalizacji.

Szkolenia dla studentów WSF

Inną kategorię zasobów platformy e-learningowej stanowią szkolenia, które znajdują się w sekcji Szkolenia. Są to kursy otwarte, dostępne dla każdego studenta i pracownika, który ma konto w naszym systemie e-dziekanatowym. Na szkolenia zapisujemy się samodzielnie, po prostu klikając w nazwę danego kursu.

Wszyscy nowi studenci uczelni są automatycznie zapisywani na kurs Ważne informacje dla nowych studentów, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP. Mogą się z nich samodzielnie wypisać.

Szkolenia dla wykładowców WSF

Te kursy stanowią grupę zamkniętą, dostępną wyłącznie dla wykładowców WSF. Wszyscy wykładowcy są na szkolenia zapisywani automatycznie, mogą się z nich samodzielnie wypisać.

Egzaminy wstępne

Dostęp do egzaminów wstępnych przydzielany jest tymczasowo wyłącznie wybranym kandydatom na studia w WSF, którzy nie biorą udziału w standardowej procedurze rekrutacyjnej.
 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 październik 2013, 16:33