Informacje praktyczne opracowane na podstawie regulaminu studiów oraz innych przepisów.

Podstawowe informacje na temat obsługi systemu e-dziekanatowego WSF.